Chci řídit

Tři kroky k řidičskému průkazu
1

Začínáme

Pro nástup do autoškoly potřebujete vyplněnou přihlášku a lékařský posudek.

  1. Vyplňte přihlášku online, nebo si vytiskněte a vyplňte její offline verzi
  2. Vytiskněte si formulář pro lékařský posudek a navštivte lékaře (nutné pro zahájení kurzu a před první jízdou)
  3. Zastavte se v naší autoškole :)

Lékařský posudek Přihláška offline Kontakt

2

Výuka

Nyní se již účastníte výuky v autoškole

  • Standardní kurz probíhá dvě hodiny týdně (dvě jednohodinové nebo jedna hodinová lekce).
  • Každý student má povinnost dělat průběžně testy přes systém Moje Autoškola, do kterého dostanete přístup při první hodině.
  • Dále platí povinnost se včas (do 15h předchozího dne) omluvit z nepřítomnosti na hodině.
3

Zkouška

Po ukončení výuky a výcviku v autoškole se žadatel o řidičské oprávnění podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.

  • První část zkoušky je formou písemného testu, který se skládá z 25 náhodně vybraných otázek. Při nesplnění písemné zkoušky není možné absolvovat zkoušku z praktické jízdy.
  • V druhé části probíhá praktická zkouška z jízdy pod dohledem komisaře. Žadatel musí prokázat znalosti, dovednosti a chování včetně specifických požadavků pro jednotlivé skupiny vozidel. Minimální délka jízdy je 30 minut.
  • Zkouška se může protáhnout na půl dne, proto doporučujeme kandidátům, aby si vyhradili na zkoušku celý den, pokud by došlo k neplánovanému prodlení.

Testy si můžete vyzkoušet i na stránkách ministerstva dopravy.